0
FAQ

FAQ

1. Jak zagwarantować wysoką sprawność kotła w długim okresie?

Odp.: Kocioł należy regularnie czyścić za pomocą stalowych szczotek. Oczyszczenie z osadów umożliwi dobry odbiór ciepła przez płaszcz wodny kotła. Odpowiednie szczotki znajdą Państwo na www.kotly.com.pl. Średnica szczotki musi być tak dobrana, aby można było spokojnie ją z kotła wyciągnąć (nie dobierać zbyt dużego przekroju szczotki, najlepiej gdy jest ona o ok. 5% mniejsza od czyszczonej przestrzeni).

 

2. Jak wnieść kocioł z podajnikiem do domu?

Odp.: Kocioł może być rozebrany, co pozwoli osobno wnieść podajnik, a osobno sam kocioł (wymiennik). Kocioł następnie należy znowu skręcić i uszczelnić silikonem żaroodpornym.

 

3. Definicje kotłów z górnym, z dolnym oraz górno-dolnym spalaniem

a) Definicja kotła z górnym spalaniem Schemat kotła górne spalanie

Przedstawiony na rysunku przekrój kotła to kocioł górnego spalania. W kotłach tych powietrze doprowadzane jest pod ruszt od dołu a paliwo spala się na ruszcie znajdującym się w dolnej części komory spalania. Płomienie i spaliny zaś, unoszą się ku górze przechodząc przez całe złoże paliwa. W kotłach górnego spalania strefa żaru stopniowo rozszerza się do góry obejmując po pewnym czasie całą objętość wsadu paliwa. W kotłach górnego spalania pali się węglem, mieszanką węgla i koksu, drewnem, wszystkimi paliwami stałymi.

b) Definicja kotła z dolnym spalaniem

Schemat kotła dolne spalanie Kocioł przedstawiony na rysunku (obok) to kocioł dolnego spalania, paliwo spala się na ruszcie znajdującym się w dolnej części komory spalania. Powietrze doprowadzane jest pod ruszt. Płomienie i spaliny zaś, unoszą się ku górze bocznym/bocznymi kanałami wymiennika kotła. Płomienie i spaliny nie przechodzą przez całe złoże paliwa. Żar zajmuje tylko dolną część wsadu. W miejsce spalonego paliwa obsuwa się (spada) paliwo nowe znajdujące się w komorze spalania. Kotły dolnego spalania stosowane są najczęściej do spalania węgla w sortymencie orzech lub groszek.

c) Definicja kotła z górno-dolnym spalaniem

Kocioł górno-dolnego spalania (patrz rysunek obok) to kocioł który w komorze

Schemat działania kotła górno-dolne spalanie

spalania ma dodatkową pionową przegrodę, która jest elementem wymiennika. W sytuacji gdy kocioł załadowany jest paliwem to przegroda ta tworzy boczny kanał umożliwiający i wymuszający pracę kotła w systemie dolnego spalania. Spalanie, żar zajmuje tylko dolną część wsadu. Płomienie i spaliny nie przechodzą przez paliwo, bo jest to utrudnione, ale unoszą się ku górze przechodząc przez boczny kanał wymiennika. Gdy załadowane paliwo się wypala to utrudnienie stopniowo ustępuje, płomienie i spaliny przechodzą coraz mocniej przez resztę paliwa. Żar obejmuje cały wsad paliwa a kocioł pracuje jak kocioł górnego spalania. Uzupełnienie paliwa przywraca dolne spalanie. W kotłach górno-dolnego spalania palić można mieszanką węgla z miałem, miałem, węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi.

 

4. Jak ustawić dobrze kocioł z podajnikiem ?

Jak ustawić dobrze kocioł z podajnikiemBardzo ważną sprawą jest doprowadzenie właściwej ilości powietrza do spalania. Powietrza dostarczyć trzeba w ilości minimalnej zapewniającej pełne spalenie węgla. Wizualnie można to przedstawić tak: Resztki żaru powinny znajdować się na kołnierzu retorty, ale spadać z retorty powinien już tylko popiół. Groszek powinien się palić na retorcie, a nie w jej środku. "Wypalony krater" w retorcie to oznaka zbyt dużego strumienia powietrza. Za duży strumień powietrza wychładza kocioł i powoduje obniżenie sprawności. Ustawienia przysłony wentylatora lub mocy wentylatora trzeba dopasować do warunków zewnętrznych (temperatury). Wentylator (wlot do wentylatora) powinien być przysłonięty czasami nawet w 80 - 90 %. Im temperatura na zewnątrz niższa tym większy naturalny ciąg kominowy, a w związku z tym bardziej ograniczyć należy nadmuch. Spalaniem sterować musi sterownik kotła a nie ciąg kominowy. Kiedy węgiel dobrze się spala to ogień jest koloru żółtego i rozchodzi się nie tylko w górę ale także na boki. Ogień koloru białego oznacza, że dopływ powietrza jest zbyt duży. Czerwony dymiący ogień zaś jest oznaką, że dopływ powietrza jest za mały. Płomień powinien być stojący. Z retorty nie może buchać ogień jak z palnika. Np. w kotłach Eko-Tech firmy Termo-Tech klasyczny stosunek ustawienia czasu podawania węgla do czasu przedmuchu to 1 do 3. 1. przykład: 10 sekund podawanie węgla/30 sekund przedmuch 2. przykład: 15 sekund podawanie węgla/45 sekund przedmuch Latem stosunek ten może wynosić 1 do 4. Np. 5 sekund podawanie węgla/20 sekund przedmuch. Histerezę ustawić najlepiej na 1 stopień (Ewentualnie 2 stopnie jeżeli nie ma takiej możliwości). Czas, po którym podajnik się włączy pomimo tego, że temperatura nie spadła poniżej zadanej ustawić na 20 minut. Parametry pracy kotła zależne są od wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) dlatego często nieodzowny jest doświadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kotła.

Przykładowe ustawienia dla sterownika firmy Geco

Przykładowe ustawienia dla sterownika Tech ST

Przykładowe ustawienia dla kotłów Per-Eko KSR

 

5. Dymienie z kotła?

Gdy napływ powietrza do kotła jest większy od ciągu kominowego to kocioł będzie dymić. Trzeba dojść do tego, co jest powodem za małego ciągu kominowego: - zły komin (dziurawy, przekucia do innych kanałów kominowych) - za mały przekrój lub wysokość - nieocieplony komin zewnętrzny - dodatkowe urządzenia podłączone do tego samego kanału kominowego - zanieczyszczony komin lub kocioł - złej konstrukcji kolano lub kolana na drodze do komina (za duże kąty, za dużo kolan) - brak wzniosowego zamontowania przyłącza kominowego (spaliny już po wyjściu z kotła powinny iść lekkim skosem w górę) - za głębokie wpuszczenie przyłącza w komin - kratka wentylacyjna pod sufitem o zbyt dużych rozmiarach (kratka może generować ciąg w złym kierunku) Dodatkowo przy kotłach z nadmuchem należałoby ograniczyć ilość podawanego powietrza: - metalową przysłoną która jest najczęściej na wentylatorze - w parametrach ustawianych na sterowniku kotła Wychodzący dym z pieca jest naturalnym objawem przy rzadkim rozpalaniu w piecu szczególnie w okresie lata gdy temperatury są wysokie. Brak ciągu kominowego, brak podciśnienia wytwarzanego przez komin jest tego powodem. Aby objaw ograniczyć wystarczy bezpośrednio przed rozpaleniem w piecu do komina przez wyczystkę (na dole, gdzieś w piwnicy) włożyć gazetę i ją zapalić - wyczystkę zamknąć. Ciąg kominowy się wytworzy z pieca dymić się nie będzie.

 

6. Zrywanie zawleczki lub blokowanie ślimaka w kotle z podajnikiem ?

Opis I

Zerwanie zawleczki, blokowanie ślimaka to taka sama usterka jak przepalenie (wybicie) bezpiecznika w instalacji elektrycznej. Taka usterka nie podlega gwarancji i nie jest gwarancją producenta lub importera objęta. Trzeba bezpiecznik wymienić i tyle. Gdy kocioł zrywa zawleczkę (bezpiecznik), blokuje ślimak to powodem może być:

  1. Złej jakości paliwo.
  2. Niewłaściwa obsługa serwisowa lub jej całkowity brak.

a. ślimak zużyty – rdzawe wżery na ślimaku utrudniające przesuwanie się węgla i obracanie ślimaka. b. rura podawcza od strony wewnętrznej ma ubytki lub wżery o chropowatej powierzchni. Powierzchnia rury blokuje przesuw paliwa, utrudnia ruch ślimaka i opału. Działa hamująco jak struktura papieru ściernego o grubej ziarnistości. Jak temu zaradzić ? Dwa razy do roku:

  1. ślimak wymontować i czyścić - piaskować lub szlifować, ewentualnie wymienić.
  2. rurę podawczą od strony wewnętrznej czyścić, drapać, szlifować tak aby jej powierzchnia była gładka.
  3. Kolano retorty dokładnie czyścić. Zalegające tam spieki muszą być usunięte.

Jak widać czynności związane ze zrywaniem zawleczki lub blokowaniem ślimaka polegają głównie na czyszczeniu kotła (wymiennika, mechanizmu podawczego) i wymianie zużytych, wyeksploatowanych części. Prace polegające głównie na czyszczeniu wykonać najlepiej we własnym zakresie lub zlecić je instalatorowi który kocioł zamontował. To prace odpłatne dlatego do nich sprzedawcy, producenta lub importera wzywać nie trzeba. Skuteczność wysiłku utrzymywania kotła i jego mechanizmów w higienicznym stanie jest gwarantowana. Czyszczenie kotła i utrzymywanie podzespołów w należytym stanie technicznym to podstawowe obowiązki użytkownika. Po ich spełnieniu dolegliwości zrywania zawleczki, blikowanie ślimaka z pewnością nie będą występować.

Opis II

Gdy dochodzi do blokowania lub zrywania zawleczki trzeba wyciągnąć ślimak razem z motoreduktorem. Wybić zawleczkę i wyciągnąć ślimak z motoreduktora. Wyczyścić rurę w której ślimak się znajduje. Mogło dostać się tam np. drewno lub kamień. Po dłuższym okresie użytkowania w rurze osiada się i cementuje pył. Ten pył należy usunąć. Nieuzasadnione, coraz częściej występujące blokowanie ślimaka kotła podajnikowego lub zrywanie zawleczki spowodowane może być też korozją lub zużyciem ślimaka. Wilgotny węgiel + agresywne związki w nim występujące (siarka) są tego przyczyną. Nierówności, porowatość, ubytki, wyszczerbienia, pogięcia powodują znaczny wzrost oporów podczas obracania się ślimaka co w konsekwencji prowadzi do zrywania zawleczki, blokowania ślimaka i wyświetlenia alarmu na sterowniku.

Co w takiej sytuacji należy robić?

Ślimak piaskować, szlifować (powierzchnia ślimaka musi być gładka o metalicznym połysku), malować farbą antykorozyjną lub ślimak wymienić na nowy. Ewentualne zamówienie na ślimak przesłać wraz z dokładnym określeniem producenta i modelu kotła. W zamówieniu należy podać długość części roboczej ślimaka, długość i średnicę części chwytowej ślimaka - osi wchodzącej do motoreduktora. Podać też trzeba czy część chwytowa ma wyfrezowany rowek na klin lub jest otworek na zawleczkę – śrubkę. Przed złożeniem - wprowadzeniem ślimaka do motoreduktora część chwytową ślimaka nasmarować towotem. Zabezpieczy to nas przed niebezpieczeństwem zatarcia ślimaka w motoreduktorze.

Opis III

Kocioł podajnikowy wymaga systematycznych przeglądów i serwisowania. Inaczej ślimak będzie się blokować. Blokujący się ślimak powoduje pracę silnika na zwarciu - bez oporów indukcyjnych. Silnik pracuje jak grzejnik uzwojenie przegrzewa się. Ten stan prowadzi do uszkodzenia kondensatora i cewki rozruchowej, czasami całkowitego spalenia silnika (wtedy pod napięciem silnik już nie buczy). W jednym i drugim przypadku silnik nadaje się tylko do naprawy w zakładzie - przewijanie silników elektrycznych. Profilaktycznie po 3 – 4 latach pracy silnika elektrycznego w kotle podajnikowym, mowa o silniku motoreduktora, trzeba wymienić kondensator silnika. Sprawa za 15 zł a kłopotów robi za złotych 1500.

 

7. Przepalił się i spadł z zawieszenia deflektor po pół roku eksploatacji kotła podajnikowego

Deflektor jest elementem eksploatacyjnym kotła i tak jak ruszt w kotłach klasycznych ulega zużyciu, dlatego trzeba go po pewnym czasie wymienić. Czas użytkowania deflektora ulega znacznemu skróceniu, gdy nadmuch z wentylatora jest za duży i za intensywny. Gdy deflektor po krótkim okresie eksploatacji się uszkodził to nie jest to wada kotła lecz oczywista konsekwencja wdmuchiwania do kotła nadmiernej ilości powietrza. Agresywny żar z retorty doprowadził do uszkodzenia deflektora. Kocioł w takiej sytuacji nie pracuje jak urządzenie grzewcze, ale jak palenisko u kowala w którym stal się topi i deflektor może się przepalić. Także inne części eksploatacyjne jak np. kształtki ceramiczne, ruszta, ślimaki nie podlegają wymianie w ramach gwarancji. W wyjątkowych przypadkach gwarancja obejmuje te części także, ale może to być w ograniczonym zakresie, np. czasowo.

 

8. Co kiedy nie użytkujemy kotła ?

Nie użytkowany kocioł zawsze musi pozostać zalany wodą. Nie spuszczamy na ten okres wody z instalacji c.o. Latem najlepiej otworzyć wszystkie furtki aby środek kotła mógł być przewietrzony w celu usunięcia gromadzącej się tam wilgoci. Na ten okres warto też wyłączyć z zasilania sterownik kotła tak aby podczas burzy nie został on uszkodzony przez pioruny. Także w czasie sezonu grzewczego podczas dni burzowych naszym maszynom elektronicznym może zagrozić udar przepięciowy.

 

9. Ruszt ruchomy kotła rusza się coraz mniej. Ruszt ruchomy się zablokował.

Ruszt ruchomy, zawieszenie rusztu, ułożyskowanie rusztu w kotle narażone jest na wyjątkowo niekorzystne warunki pracy. Popiół i wysoka temperatura powodują, że ruszt bez czyszczenia i konserwacji się zapiecze - zostanie unieruchomiony. Co to jest konieczność czyszczenie kotła w tym rusztów nie trzeba tłumaczyć. Przy okazji trzeba zawsze sprawdzić czy kamień lub metalowy element nie wszedł między ruszta i nie zablokował rusztu ruchomego. W ramach konserwacji natomiast trzeba na zimnym kotle miejsca ułożyskowania rusztu, miejsca wzajemnie między sobą się przesuwające lub obracające czyścić i smarować. Najlepiej smarować przechodzonym olejem lub olejem napędowym. Co pewien czas te miejsca przesmarować - mocno pomalować olejem – olej ma ociekać. Gdy ruszt ma ograniczony ruch lub doszło do zablokowania rusztu to trzeba wszystko dokładnie wyczyścić a miejsca ułożyskowania trzy dni pod rząd malować przechodzonym olejem lub olejem napędowym. Później ruszt trzeba rozebrać. Po dokładnym wyczyszczeniu wszystkich elementów, miejsca ułożyskowania rusztu ruchomego nasmarować - najlepiej smarem grafitowym. Zamontować ponownie ruszt w kotle. Czyszczenie kotła w tym czyszczenie rusztu, konserwacja rusztu to podstawowe obowiązki należące do użytkownika kotła lub na zlecenie użytkownika instalatora. Usterki spowodowane niewłaściwą konserwacją kotła lub całkowitym brakiem czynności obsługowych kotła mogą być usuwane tylko odpłatnie.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyć je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej.