Kontakt:  📞 +48 32 415 31 65📱 +48 695 11 88 05
Sprzedajemy od 1984
Kotly.com.pl
0
OKAZJE Kotły c.o. Kotłownie kontenerowe Podajniki Kominki na drewno Piece na pellet Kuchnie węglowe Nagrzewnice i Kurtyny Palniki Osprzęt Grzejniki Bojlery c.w.u. Zbiorniki akumulacyjne Kolektory słoneczne Fotowoltaika Klimatyzacje Pompy ciepła Ogrzewanie podłogowe Paliwa: Węgiel, Pellety Gaz Inne produkty Galeria produktów Części zamienne i akcesoria Archiwum
Kotly.com.pl Časté dotazy

Časté dotazy

1. Jak zajistit vysokou výkonnost kotle po dlouhou dobu?

Kotel je třeba náležitě čistit pomocí ocelových kartáčů. Očištění od usazenin umožní dobrý odběr tepla vodním pláštěm kotle. Různé druhy ocelových kartáčů můžete najít na internetových stránkách www.kotly.com. Průměr kartáče musí být vybrán tak, aby jej bylo možné z kotle pohodlně vytáhnout (nevybírat kartáče s příliš velikým průřezem, nejlepší je když průřez kartáče je asi o 5% menší než průřez čištěného prostoru, otvoru apod.).

 

2. Jak dopravit kotel a podavač domů?

Kotel může být rozebrán, což umožňuje převézt zvlášť podavač a zvlášť samotný kotel (výměník). Kotel je třeba následně opětovně složit a utěsnit žáruvzdorným silikonem.

3. Definice kotlů s horním, spodním a kombinovaným (horním i spodním) spalováním


 

a) Definice kotle s horním spalováním


 

NKocioł z górnym spalaniema obrázku je zobrazený průřez kotle s horním spalováním. V těchto kotlích je vzduch přiváděn ze zdola a palivo se spaluje na roštu umístěném v dolní části spalovací komory. Plameny a spaliny, stoupající vzhůru, procházejí přes celý objem paliva. V kotlích horního spalování se oblast žáru postupně rozšiřuje směrem nahoru až po jisté době obsáhne celý objem paliva. V kotlích s horním spalováním se topí uhlím, směsí uhlí a koksu, dřevem a všemi dalšími tuhými palivy.


 


 

 


 

b) Definice kotle se spodním spalováním

KKotel zobrazený na tomto obrázku je kotlem s dolním spalováním, kde palivo se spaluje na roštu nacházejícím se ve spodní části spalovací komory. Vzduch je veden pod rošt. Plameny a spaliny jsou vedeny nahoru bočním/bočními kanálem/y výměníku kotle. Plameny a spaliny neprocházejí celým obsahem paliva. Žár se omezuje pouze na spodní část. Na místo spáleného paliva se sesouvá (padá) palivo nové, nacházející se v komoře spalování.

Kotle se spodním spalováním jsou nejčastěji používané pro spalování uhlí třídy ořech nebo hrášek.


 

 

 

 


 


 

Definice kotle s kombinovaným (horním i spodním) spalováním

Kotel skombinovaným spalováním (horním i spodním),(viz. obrázek) je kotel, který má v komoře spalování dodatečnou svislou přepážku , která je součástí výměníku. Za situace, kdy je kotel naplněn palivem, přepážka vytváří boční kanál umožňující a vynucující činnost kotle v systému spodního spalování. Spalování a žár zahrnuje pouze spodní část objemu. Plameny a spaliny neprocházejí přes palivo, protože je to obtížné, ale postupují nahoru a vycházejí přes boční kanál výměníku. Jak se palivo vypaluje, obtížnost postupně klesá, plameny a spaliny stále silněji procházejí přes zbytek paliva. Žár obsáhne celý objem paliva a kotel pracuje jako kotel horního spalování. Po doplnění paliva následuje návrat k dolnímu spalování. V kotlích kombinovaného spalování můžeme spalovat směs uhlí s topnou směsí, topnou směs, uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva.

 

4. Problémy s podáním objednávky

Někdy zákazník nemůže objednávat v internetovém obchodě pomocí přidání do košíku. V takovém případě prosíme o podávání objednávky emailem nebo faxem s uvedením: fakturační adresy, adresy dodání, čísla mobilního telefonu/pevné linky a důkladného popisu zboží s uvedením ceny z e-shopu nawww.kotly.com.pl

Důvody problémů s podáním objednávky: konfigurace prohlížeče a sítě, která znemožňuje podání objednávky, např. když někdo zablokuje stránky šifrované přes SSL. Nejčastější příčinou je zablokování určité služby, stránky nebo používání proxy uživatelem (s jeho vědomím nebo bez), což blokuje správné zpracování formuláře. Možné je také nastavení takového stupně zabezpečení, které blokuje možnost vytvoření relace v obchodě.

 

5. Jak provádět montáž kotle?

Montáž kotle může provést instalatér nebo firma z oboru vytápění, která má potřebné znalosti z této oblasti. Skutečnost provedení montáže musí být potvrzen podpisem, razítkem a datem montáže na záručním listu kotle.

 

6. Co to jsou dostupné možnosti?

Jestliže klikneme na daný model kotle, objeví se většinou možnost "dostupné možnosti". Možnosti mohou být zdarma, jako např. podavač na levé nebo na pravé straně. Některé možnosti, např. havarijní rošt v některých retortových kotlích, se platí. Prosíme, abyste před vložením daného produktu do košíku, označili odpovídající možnosti.

 

7. Jak správně nastavit kotel se zásobníkem

Je velmi důležité, aby vždycky bylo přiváděné správné množství vzduchu pro spalování. Přívod vzduchu musí být v minimálním množství, které zaručuje dokonalé spalování uhlí.

Vizuálně to může být prezentováno takto: zbytky žhavé hmoty (žáru) by měly být na prstenu hořáku, ale do retorty musí padat pouze popel.

Hrášek měl by hořet na retortě a nikoliv v jejím středu. "Vyhořelý kráter" v retortě je známkou příliš velkého průtoku vzduchu, který ochlazuje kotel a snižuje jeho účinnost.

Nastaveni clony ventilátoru a výkonu ventilátoru je nutné přizpůsobit vnějším podmínkám (teplotě).

Ventilátor (vstup do ventilátoru) by měl být někdy cloněn dokonce až na 80 - 90%.

Čím nižší bude venkovní teplota, tím se zvyšuje přirozený komínový tah, a proto by mělo být dále omezené proudění vzduchu. Spalování musí řídit program kotle a ne tah komínu.

Když uhlí hoří dobře, oheň je žlutý, a to nejen směrem nahoru ale rovněž do stran.

Bílý oheň znamená, že přívod vzduchu je příliš velký.

Červený dým a oheň je znamením, že přívod vzduchu je příliš malý.

Plameny by měly stát. Z retorty nemůže oheň vycházet +>jako z hořáku.

Například, v kotlích Eco-Tech vyrobených firmou Termo-Tech je klasický poměr nastavení času zadáním doby přikládání (dodávání) uhlí a doby profukování 1 ku 3.

1.Příklad: 10 sekund přikládání uhlí /30 sekund profukování.

2.Příklad: 15 sekund přikládání uhlí/45 sekund profukování.

V průběhu léta se může tento poměr představovat 1 ku 4. Např. 5 sekund přikládání uhlí/20 sekund profukování.

Hysterzi je nejlepší nastavit na 1. stupeň (eventuálně jestli tato možnost není, na 2. stupeň).

Dobu, po níž se zapne podavač bez ohledu na to, že teplota nespadla pod zvolenou hodnotu, nastavit na 20 minut.

Parametry činnosti kotle závisí na celé řadě činitelů (kvalita paliva, zařízení, standard budovy, …), proto je často nezbytný pokusný, individuální výběr parametrů práce kotle.

 

8. Kouření z kotle?

Když je přísun vzduchu do kotle větší než tah komínu dojde ke kouření. Je třeba zjistit, co je příčinou malého tahu komínu:

· špatný komín (děravý, přeložení do jiných komínových kanálů)

· příliš malý průřez nebo výška

· nezateplený vnější komín

· doplňková zařízení připojená k tomu samému kanálu komína

· znečištěný komín nebo kotel

· špatná konstrukce kolena nebo koleno na cestě do komína (příliš velké rohy, příliš mnoho kolen)

· absence vynášejícího komínového připojení (spaliny musí už po vyvedení z kotle jít s lehkým sklonem nahoru)

· příliš hluboké zavedení připojení do komínu

· ventilační mřížka pod stropem s příliš velkými rozměry (mřížka může způsobovat tah špatným směrem)

Navíc je dobré u kotlů s profukováním omezit množství přiváděného vzduchu:

· kovovou clonou, která je nejčastěji umístěna na ventilátoru

· parametry nastavovanými na řídící jednotce kotle

Dým vycházející z pece je přirozeným úkazem při řídkém roztápění pece, především během léta, když panují vysoké teploty. Způsobuje to absence tahu komína, absence podtlaku vytvářeného komínem. Abychom jeho výskyt omezili, stačí těsně před zatopením v peci vložit do komínu přes čistící otvor (dole, někde ve sklepě) noviny, zapálit je a čistící otvor zavřít. Vytvoří se tah komínu, z pece se nebude kouřit.

 

 9. Vypadávání závlačky nebo zablokování šneku v kotli s podavačem?

Popis I

Vypadávání závlačky, blokování šneku je tou samou závadou jako přepalování (dislokace) pojistky v elektroinstalaci. Na tuto závadu se nevztahuje záruka a není zahrnuta do záruk výrobce nebo dovozce. Postačí pouze vyměnit pojistku. Když vypadne závlačka nebo se zablokuje šnek, může to být způsobeno:

1) špatnou kvalitou paliva

2) nesprávnou servisní údržbou kotle nebo její úplnou absencí.

a) opotřebovaný šnek – místa prožraná rzí na šneku znesnadňují pohyb uhlí a otáčení šneka

b) přívodová trubka je na vnitřní straně napadena korozí, zdrsňuje to její povrch – povrch trubky brzdí přesun paliva, znesnadňuje pohyby šneka a paliva. Má brzdící účinky jako struktura brusného papíru s hrubou zrnitostí.

 

Jak tomu zabránit ?

Dvakrát ročně:

1) vymontovat a vyčistit šnek – pískovat nebo brousit, případně ho vyměnit

2) čistit přívodovou trubku z vnitřní strany, škrábat, brousit, tak, aby byl její povrch hladký

3) důkladně čistit koleno retorty. Musí být odstraněny ulpívající slepence.

Jak je vidět, činnosti spojené s vypadáváním závlačky nebo blokováním šneku spočívají především v čištění kotle (výměníku, podávacího mechanismu) a ve výměně použitých, namáhaných částí.

Práce spočívající především v čištění, je nejlepší provést sám nebo je svěřit instalatérovi, který kotel instaloval. Jsou to práce za úplatu, proto k nim není třeba vyzývat výrobce nebo dovozce.

Účinky udržování kotle a jeho součástí v bezproblémovém stavu jsou garantovány. Čištění kotle a udržování provozních jednotek v náležitém technickém stavu patří mezi hlavní povinnosti uživatele. Při jejich dodržování jistě nebude docházet k poruchám jako je vypadávání závlačky, blokování šneka.

 

Popis II

Jestliže dochází k blokování nebo vypadávání závlačky je třeba vytáhnout šnek společně s motorem s převodovkou. Dislokovat závlačku a vytáhnout šnek z motoru s převodovkou. Vyčistit trubku, ve které se nachází šnek. Mohl se do ní dostat např. kámen nebo dřevo. Po delším období používání se v trubce usazuje a cementuje prach. Tento prach je třeba odstranit. Zbytečné, čím dál častější, blokování šneku kotle s podavačem nebo vypadávání závlačky může být způsobeno také korozí nebo opotřebováním šneku. To způsobuje vlhké uhlí + agresivní sloučeniny, které se v něm vyskytují (síra). Nerovnosti, pórovitost, úbytky, promáčknutí, zohýbání způsobují značný nárůst odporu, což vede k vypadávání závlačky , blokování šneku a zobrazování poplachu na displeji.

 

Co je v takové situaci třeba udělat?

šnek pískovat, brousit (povrch šneku musí být hladký s kovovým leskem), natírat antikorozními barvami nebo vyměnit šnek za nový. Případné objednávky šnek posílat s důkladným popisem výrobce a modelu kotle. V objednávce je nutné uvést délku pracovní části šnekě, délku a průměr upevňovací části šneku– osy vedoucí do motoru s převodovkou. Je také třeba uvést, zda má upevňovací část vyfrézované drážky na klínu nebo jestli je otvor v závlačky – šroubku. Před složením – zavedením šneku do motoru s převodovkou namazat úchytnou část šneku tuhým mazadlem. To nás ochrání před rizikem zadření šneku v motoru s převodovkou.

 

Popis III

Kotel s podavačem si vynucuje systematické prohlídky a servisní péči. Jinak se bude zasekávat šnek. Zablokovaný šnek způsobuje zkrat motoru – bez odporu indukce. Motor funguje jako ohřívač, přehřívá se cívka. Tento stav způsobuje poškození kondenzátoru a startovací cívky, někdy úplné spálení motoru (v tom případě už motor pod napětím nebzučí). V obou dvou případech se dává motor do opravy do továrny – převíjení elektromotorů.

Profylakticky je zapotřebí (po 3 – 4 letech práce elektrického motoru v kotli s podavačem, řeč je o motoru s převodovkou), vyměnit kondenzátor motoru. Tato menší investice ušetří pozdější vysoké náklady na opravy.


 

10. Po půl roce využívání kotle s podavačem se spálil deflektor a spadl ze závěsu?

Deflektor je namáhanou částí kotle a tak jako rošt v klasických kotlích podléhá opotřebování, proto je zapotřebí ho po jisté době vyměnit. Životnost deflektoru se výrazně zkracuje, jestliže ventilátor příliš mnoho a intenzivně fouká. Jestliže došlo k poškození deflektoru po krátké době užívání, nejedná se o vadu kotle ale zcela jistě o důsledek přívodu příliš mnoho vzduchu do kotle. Agresivní žár z retorty způsobuje poškození deflektoru. Za takovéto situace kotel nepracuje jako výhřevné zařízení ale jako topeniště u kováře, ve kterém se taví ocel, a deflektor se může přepálit.

 

11. Jak postupovat, když kotel nepoužíváme?

Nepoužívaný a odstavený kotel musí být vždy naplněn vodou. Nevypouštíme vodu ze zařízení centrálního ohřevu. V létě je nejlepší otevřít všechna dvířka, aby se provětral střed kotle a eliminovala se zde hromadící vlhkost. Během doby nepoužívaní je také dobré vypojit z napájení řídící jednotku kotle, aby nedošlo k jejímu poškození během bouřky. I během topné sezony hrozí za bouřkových dnů našim elektronickým zařízením poškození způsobené přepětím.

 

12. Pohyblivý rošt kotle se hýbá čím dál méně. Pohyblivý rošt se zablokoval.

Pohyblivý rošt, závěs roštu a ložiska roštu jsou v kotli vystaveny výjimečně nepříznivým pracovním podmínkám. Popel a vysoká teplota způsobují, při opominutí čištění a údržby, že se rošt zapeče – zůstane znehybněn. Není zde zapotřebí zdůrazňovat význam čištění kotle včetně roštu. Při této příležitosti je vždy zapotřebí zkontrolovat, jestli mezi příčky roštu nezapadl kámen nebo části kovu a nezablokovaly pohyblivý rošt. Během údržby je třeba ve vychladlém kotli vyčistit a namazat ložiska roštu, místa, která se navzájem třou nebo se proti sobě obracejí. Nejlepší je mazat použitým olejem nebo naftovým olejem. Vždy po určité době tato místa přemazat, silně potřít olejem – olej by měl stékat. Pokud je pohyb roštu omezen nebo došlo k zablokování roštu, je zapotřebí všechno důkladně vyčistit a místo jeho uložení tři dny po sobě mazat použitým nebo naftovým olejem. Následně je třeba rošt rozebrat. Po důkladném vyčištění všech součástí namazat místo uložení pohyblivého roštu – nejlépe grafitovým mazivem. Opět namontovat rošt do kotle. Čištění kotle včetně čištění roštu a údržba roštu patří mezi základní povinnosti uživatele prováděné uživatelem nebo instalatérem na objednávku. Závady způsobené nesprávnou údržbou kotle nebo vynecháním údržby mohou být opraveny pouze za úplatu.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyć je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej.