0
HOT DEALS Boilers Feeders Fireplace inserts Pellet Stoves Kitchen boilers Air heaters Burners Equipment Radiators Hot water tanks Solar heating Buffer tanks Fuel feed systems Heat pumps Underfloor heating Fuels: Coal, Pellets Gas Other products Product Gallery Spare parts Archive
Kotly.com.pl Postup při přebírání zboží

Postup při přebírání zboží

Před převzetím zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat balení výrobku - tzn. výrobce a modelové označení výrobku, dále pak neporušenost obalu. Před odesláním zboží naši logističtí pracovníci výrobek rozbalí, zkontrolují jeho povrchovou kvalitu a vypíší záruční list, který společně s prodejním dokladem přiloží k výrobku a výrobek opět zabalí do původního obalu.


Jakékoli porušení celistvosti obalu je kupující povinen zapsat do přepravního listu. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout převzít nebo požádat řidiče, aby byl přítomen vybalení a kontrole výrobku.

Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje převzetí zboží v bezvadném stavu. Tímto podpisem se komplikuje případná dodatečná reklamace.
 

On this website we are using cookies files. If you want, you can turn off cookies in your browser settings. OK, close ad or find out more.