0
Help

Zmiana danych na fakturze

Jeśli w podanych danych nabywcy na fakturze wystąpiła pomyłka, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Klient powinien wystawić notę korygującą i przesłać ją do nas do podpisania.
Proszę również poinformować nas telefonicznie o zaistniałej niezgodności, byśmy mogli zweryfikować dane podane przy zamówieniu.

On this website we are using cookies files. If you want, you can turn off cookies in your browser settings. OK, close ad or find out more.