0
Pompy obiegowe - Grundfos

Pompy obiegowe - Grundfos

Grundfos - pompy obiegowe do instalacji grzewczych

Firma Grundfos jest od wielu lat liderem w popularyzacji energooszczędnych rozwiązań na rynku pomp obiegowych. Energooszczędne pompy obiegowe są dobrze znane i doceniane przez instalatorów, którzy znajomość wszelkich nowości z branży pompowej traktują jako swoje wyzwanie zawodowe.

 

pompa obiegowa GrundfosJuż od 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie postanowienia, zawarte w Dyrektywie 2005/32 Unii Europejskiej, dopuszczające na rynek wyłącznie pompy obiegowe o najwyższej sprawności. Dla instalatorów zorientowanych w nowościach rynkowych realizacja postanowień zawartych we wspomnianej dyrektywie staje się szansą na pomnażanie zysków ze zleceń na montaż najnowocześniejszych pomp elektronicznych (w tym pompy ALPHA2, która już teraz spełnia bardzo rygorystyczne wymagania).

Od kilku lat, głównie dzięki wielkim akcjom promocyjnym firmy Grundfos, które są skierowane do instalatorów i użytkowników pomp, zmienia się świadomość wielkości zużycia energii elektrycznej przez pompy. Jeszcze 10 lat temu mało kto wiedział , że małe pompy obiegowe montowane w domowych instalacjach grzewczych pochłaniają do 10% całkowitej energii elektrycznej zużywanej w gospodarstwie domowym. W ostatnich latach wiedza na ten temat znacznie wzrosła. Wprowadzenie klas energetycznych dla pomp obiegowych zmusiło producentów pomp do szybkiego wdrożenia najnowocześniejszych technologii z zakresu hydrauliki i elektroniki. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pracujące najefektywniej małe pompy obiegowe pozwalają zaoszczędzić nawet 80% energii w stosunku do nieregulowanych starych pomp obiegowych.

 

Zapotrzebowanie na energię

Szacowane roczne zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energię elektryczną w Europie sięga 200 TWh. Aby wytworzyć tyle energii, do atmosfery emituje się ogromne ilości CO2. Wytworzenie 1 TWh energii elektrycznej powoduje zazwyczaj emisję około 1 miliona ton CO2. Wobec tego, nawet oszczędności z 10% zużycia energii przez pompy obiegowe w gospodarstwach domowych są istotne zarówno dla ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jak i dla rachunków za energię elektryczną płaconych przez użytkowników pomp. Wg stowarzyszenia Europump, gdyby w gospodarstwach domowych zainstalowane były tylko pompy klasy glatryczna odpowiadałaby energii produkowanej przez 10 średniej wielkości elektrowni konwencjonalnych. Obecnie większość pomp obiegowych, zainstalowanych w gospodarstwach domowych w Europie, to produkty mające za sobą 10 i więcej lat intensywnej pracy. Wymiana pomp na nowe to dla instalatorów duża szansa na pozyskanie zleceń i pomnożenie zysków.

 

Kierunki oszczędzania

W celu jak najszybszego wykorzystania w praktyce istniejącego potencjału oszczędności w lipcu 2009 roku wprowadzono nowe Rozporządzenie (WE) nr 641/2009, które stawia pompom obiegowym wymagania dotyczące minimalnej wartości tzw. wskaźnika sprawności energetycznej (EEI).

Rozporządzenia są przepisami Unii Europejskiej i od razu stają się obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich, w odróżnieniu od istniejących już dyrektyw, np. dyrektywy dotyczącej certyfikacji energetycznej budynków.

Cele wyznaczone przez Unię Europejską będą musiały być osiągnięte przez państwa członkowskie na podstawie odpowiednich przepisów krajowych, od których nie będą możliwe odstępstwa.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem 641/2009, dotyczącym pomp, od 2013 roku nieenergooszczędne pompy obiegowe nie będą mogły być już sprzedawane.

Podstawą tego Rozporządzenia jest dyrektywa dotycząca zużycia energii przez produkty 2005/32!WE. Zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy liczne urządzenia pobierające energię elektryczną będą poddane badaniom, które mają na celu obiektywne określenie zużycia energii przez te urządzenia oraz określenie wpływu pracy tych urządzeń na środowisko w całym okresie ich eksploatacji.

 

Które pompy?

Do urządzeń poddanych analizom należą nie tylko silniki elektryczne, telewizory, komputery, urządzenia klimatyzacyjne i grzewcze, oświetlenie, ekspresy do kawy, ale także pompy cyrkulacyjne. Na podstawie odpowiednich badań podjęte zostaną decyzje dotyczące dalszych działań prawnych. W podobny sposób w poprzednich latach szeroko dyskutowana była sprawa zakazu używania żarówek o określonych mocach.

Nowe rozporządzenie ma zastosowanie również dla pomp bezdławicowych, czyli tych, których wirnik silnika obmywany pompowaną wodą. Rozporządzenie dotyczy pomp, których moc pobieraną z sieci. elektrycznej zawiera się w przedziale od 1 do 2500 W. Właśnie te pompy są powszechnie stosowane w domowych instalacjach grzewczych.

Postanowienia dyrektywy obejmują następujące rodzaje pomp obiegowych:

- pompy obiegowe dla instalacji grzewczych,

- pompy obiegowe dla systemów solarnych,

- pompy obiegowe w pompach ciepła,

- pompy obiegowe w urządzeniach klimatyzacyjnych.

 

Klasy energetyczne a EEI

Od kilku lat czołowi producenci pomp obiegowych w Europie oznaczają swoje wyroby klasami energetycznymi. Stosowanie etykiet sprawności energetycznej dla pomp nie jest obecnie obowiązkowe i nie jest prawnie regulowane. Dyrektywa i stosowne rozporządzenia wprowadzają prawne uregulowania i stają siy obowiązujące dla wszystkich producentów i dystrybutorów pomp obiegowych w Europie.

Główny cel dyrektywy tworzą wymagania odnośnie zużycia energii, które określane jest przez tzw. Wskaźnik Sprawności Energetycznej. Wskaźnik ten jest ustalany w oparciu o precyzyjnie określoną procedury, która stanowi załącznik do wspomnianej dyrektywy. Roczne zużycie energii elektrycznej dla pompy obiegowej jest obliczane na podstawie wzorcowego profilu obciążenia. Profil ten jest również załączony do Dyrektywy.

Wartość EEI, równa np. 0,27, oznacza, że dana pompa potrzebuje jedynie 27% energii, którą zuzywa pompa wbudowana przed rokiem 2000, pracując wg tego samego profilu obciążenia. Obecnie pompy oznaczone klasą A (EEI < 0,4) stanowią mniej niż 5% rynku. Od 1 stycznia 2013 r., gdy wartość EEI nie będzie mogła być większa niż 0,27, z rynku zniknie większość dostępnych od wielu lat pomp obiegowych.

Wartość współczynnika EEI dla pomp obiegowych nie może być większa:

- od 01.01.2013 EEI 0,27,

- od 01.08.215 EEI 0,23.

Zakłada się, że od 01.01.2020 r. wartość ta nie będzie mogła być większa od 0,20.

 

ALPHA2 spełnia wymagania!

Wymagania stawiane przez Dyrektywy pompom obiegowym są bardzo wysokie. Pompa ALPHA2 już teraz spełnia je. Oszczędności energii są najbardziej istotne dla mieszkańców ogrzewanych budynków płacących rachunki za energii elektryczną oraz dla instalatorów oferujących energooszczędne pompy. Pompa ALPHA2 oferuje instalatorom wiele innych korzyści. Najważniejsze z nich to:

- Łatwość montażu - dzięki zwartej konstrukcji i podłączeniu zasilania poprzez wtyczki montaż pompy jest możliwy nawet w niewielkich pomieszczeniach.

- Funkcja autoadapt - po zamontowaniu pompy instalator nie musi dokonywać jakichkolwiek nastaw. Układ sterujący analizuje zapotrzebowanie na moc grzewczą i ustala optymalny poziom komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach przy minimalnym poborze mocy. Pompa w zdecydowanej większości przypadków nie wymaga zmiany ustawień po zamontowaniu.

- Jeden przycisk sterujący - do zmiany nastaw, jeżeli będzie taka konieczność, służy tylko 1 przycisk, co zapewnia prostoty nastaw.

- Tryb nocny - instalator ma możliwość dostosowania pracy pompy do kotła wyposażonego w funkcji redukcji nocnej. W trybie tym zużycie energii jest obniżane do minimum w instalacjach grzewczych z regulacją temperaturową·

- Korpus ze stali nierdzewnej - dzięki wykonaniu korpusu pompy ze stali nierdzewnej instalator może montować pompy ALPHA2 również w instalacjach C.W.U.

- Monitorowanie zużycia - na czytelnym wyświetlaczu LED pokazywany jest aktualny pobór mocy i instalator może monitorować pracy pompy niezwłocznie po jej zamontowaniu.

 

Wysoka niezawodność

Dzięki wysokiej niezawodności pomp ALPHA2, potwierdzonej w bardzo licznych aplikacjach, firma Grundfos zdecydowała, że od kwietnia 2010 r. zostanie wydłużony okres gwarancji na wszystkie zakupione pompy ALPHA2. Dłuższy okres gwarancji to nie tylko silny argument dla handlowców, pomocny przy sprzedaży, ale również dla instalatorów, którzy są przekonani, że oferują swoim klientom produkt najwyższej jakości.

dr inż. Zbigniew Waśkiewicz
Źrodło:
"Magazyn Instalatora"
http://www.instalator.pl
Marzec 2011

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyć je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej.